شرکت توسعه گران کیمیای شرق (مجموعه نادهی)

این شرکت با هدف ساماندهی به سرمایه گذاری ها و فعالیت های شرکت سرمایه گذاری تیهو در سطح روستاها تشکیل شده است و با ورود به شرکت های تعاونی روستایی و مشارکت اقتصادی با اهالی روستا، تلاش میکند تا ضمن تنوع بخشیدن به کسب و کارهای زیر مجموعه گروه و ایجاد منابع درآمدی تازه،‌ به ایجاد اشتغال و کسب و کارهای تازه در روستاهای تحت پوشش کمک نماید.

آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید