موسسه گزارشگران

این موسسه در حوزه جمع آوری، تحلیل و پردازش اطلاعات فعالیت می کند و گزارشات تحلیلی مورد نیاز صاحبان بنگاههای اقتصادی، مراجع دولتی و یا افراد تهیه و به فروش می رساند.

آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید