موسسه توسعه بازار اطلاعات ایرانیان

در سال ۱۳۸۳ تاسیس شد و با هدف فعال کردن ظرفیت موجود در حوزه منابع اطلاعات اقتصادی و فروش گزارشات به متقاضیان ایجاد شده است.

آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید