موضوع خوشه اقتصادی

تحقیق و توسعه
Mohammadreza Abedini

خوشه اقتصادی موضوعی۲

در مقاله قبلی خوشه های اقتصادی موضوعی بیان شد که خوشه های اقتصادی را شرکت‌های کوچک و رقیب که با چالش‌ها و فرصت‌های مشترک مواجه

مطالعه بیشتر
اقتصاد
Mohammadreza Abedini

خوشه اقتصادی موضوعی

در این مقاله با عنوان خوشه اقتصادی موضوعی قصد داریم تا به ساختار های بهره‌وری از منابع و تولید ثروت به خصوص در حوزه کشاورزی

مطالعه بیشتر
آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید