موضوع ویروس کرونا

چین
Mohsen Kachooee

فن آوری و کرونا

اولین بار وقتی شنیدم که دولت چین با ارائه یک اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ، امکان این را فراهم نموده است که شما همانند ترافیک خودروها از ترافیک و چگونگی و میزان پراکندگی افراد مبتلا به بیماری کرونا هم مطلع بشوید ، خیلی تعجب کردم.

مطالعه بیشتر
آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید