موضوع تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه
Mohammadreza Abedini

خوشه اقتصادی موضوعی۲

در مقاله قبلی خوشه های اقتصادی موضوعی بیان شد که خوشه های اقتصادی را شرکت‌های کوچک و رقیب که با چالش‌ها و فرصت‌های مشترک مواجه

مطالعه بیشتر
آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید