موسسه شبکه کتاب فرشتگان (انتشارات صفحه سفید)

ناشر فعال در حوزه تاریخ و فن آوری های مالی که از سال ۱۳۶۹ تا کنون مشغول به کار میباشد. این انتشارات در حال حاضر با مشارکت موسسه عصر تراکنش در حال چاپ کتابهای این شرکت در حوزه فین تک و بلاکچین می باشد.

تصاویر جلد کتاب ها

آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید