جلسه مجازی هیئت مدیره تیهو در میرنا

جلسه ارائه استارتاپ دیتالیکس با حضور هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تیهو، در قالب یک جلسه مجازی، برگزار شده در روستای میرنا

جلسه ارائه استارتاپ دیتالیکس با حضور هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تیهو، در قالب یک جلسه مجازی، برگزار شده در روستای میرنا

به اشتراک بگذارید:

خبر مرتبط

آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید