سرمایه گذاری استارتاپ کادرو

دومین مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری تیهو در سال ۱۳۹۹

آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید