جلسه مجازی هیئت مدیره تیهو در میرنا

جلسه ارائه استارتاپ دیتالیکس با حضور هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تیهو، در قالب یک جلسه مجازی، برگزار شده در روستای میرنا

آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید