موضوع کارآفرین

توسعه پایدار
Mohsen Kachooee

داستان من و روستایی که نمی‌شناختم

شاید انتظار از نامگذاری این روزها همین باشد که بگوییم ۲۸ سال پیش که ۱۵ مهر را بنام ”روستا“ نامگذاری کردند، نگاه تازه ای به روستا و روستانشینان در کشور پایه ریزی شد و تلاش برای شناخت علمی و دقیق تر از روستا آغاز گردید.

مطالعه بیشتر
آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید