تضمین آینده شرکت شما-قسمت چهارم

با قسمت پایانی مقاله راهکارهای تضمین آینده سازمان شما، در این هفته با ما همراه باشید، در 4 هفته گذشته 4 راهکار که در مقالات روز دنیا برای آماده سازی سازمان های مختلف برای دنیای فردا پیشنهاد شده بود را مطرح کردیم و در مقاله این هفته به دو راهکار پایانی مطرح شده در مقالات منبع میپردازیم: راهکار شماره پنجم-افراد را در تعامل با تکنولوژی قرار دهید شرکت‌ها و کارمندان، مانند سیستم استخدامی شرکت پینگ‌ان به نحو روزافزونی درحال تعامل بیشتر و بیشتر با فرایندهای مبتنی بر هوش مصنوعی هستند. این روند پس از پاندمی، تسریع خواهد شد، چرا که افراد، بیشتر و بیشتر در دنیای مجازی م آینده تضمین آینده شرکت شما-قسمت چهارم Depositphotos 31144779 xl 2015 1280x640 1 1024x512

در مقاله هفته قبل به دو راهکار دیگر برای تضمین بقای شرکت و کسب و کار ها در آینده پرداختیم، راهکارهایی که در مقاله قبلی بیان شدند تحت عنوان های “تعریف خود را از عالی عوض کنید” و “مانع توسعه مدیریت نشوید” بودند، حال در این مقاله میخواهیم راهکار دومی که در مقاله قبلی مطرح […]